Dr Nikola Mastilović, još jedan iz plejade mladih specijalista, rođen je 5. 11. 1978. godine u Doboju. Medicinsku školu je završio u Doboju, dok je fakultet i specijalizaciju uspješno okončao u Banjaluci. Posebno treba napomenuti da je dr Mastiloviću usko područije interesovanja hirurgija katarakte.

Služba za oftalmologiju naše Ustanove je u kontinuiranom usponu. Značajan iskorak je učinjen 2015. godine kada je urađena prva operacija katarakte savremenom metodom fakoemulzifikacije i od tada je urađeno blizu 5000 operacija katarakte. Na taj način značajno je skraćen period čekanja na operaciju katarakte za pacijente koji gravitiraju na dobojskoj regiji i koriste usluge naše Ustanove.

Uz podršku i razumjevanje menadžmenta dobojske Bolnice i ambicija doktora na odjeljenju za očne bolesti, značajno je unapređena kako dijagnostika, tako i liječenje pacijenata.

Jedan od planova za budući period jeste povećanje broja usluga, a sve u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata i skraćenja perioda čekanja na određene dijagnostičke i operativne procedure.