U organizaciji naše Ustanove, u dobojskom hotelu „Park“ održano je stručno predavanje profesorice Medicinskog fakulteta u Foči Doc. dr Dragane Sokolović. Stručno predavanje je održano na temu „Potrošnja antibiotika i antimikrobna rezistencija“.

Poznato je od ranije da je već duže od decenije kako kod nas, tako i u svijetu, aktuelan problem antimikrobne rezistencije i brzo širenje multirezistentnih bakterija. Smatra se kako je posebno tokom pandemije COVID-19 virusa ovaj problem podignut na još viši nivo.

Tokom predavanja našim ljekarima je prezentovan detaljan prikaz potrošnje antibiotika te je urađena mapa rezistencije o najčešće zastupljenim bakterijama u Ustanovi. Takođe su se mogle čuti sugestije o neophodnoj redukciji upotrebe antibiotika, te kako unaprediti upotrebu istih u zdravstvenim ustanovama i samoj zajednici.