Dana 11.05.2018. g. u hotelu "Park", održana je "Regionalna konferencija" povodom obilježavanja Dana sestrinstva pod pokroviteljstvom Saveza medicinskih sestara i tehničara RS, Podružnice udruženja zdravstvenih radnika Dom zdravlja Doboj i JZU Doma zdravlja Doboj. 
Dan sestrinstva je obilježen kako dolikuje struci, radno sa akcentom na ukazivanje neophodnosti stalne nadogradnje znanja. 
S obzirom na povezanost u saradnji i obilježavanju dana sestrinstva,  JZU Bolnica “Sveti apostol Luka”  imala je aktivno učešće na konferenciji sa radom  na temu "Značaj internih edukacija " koji je prezentovala Aleksandra Filipović, glavna sestra Službe pedijatrije. U predvorju hotela bili su  izloženi radovi pacijenata Službe za psihijatriju, a u okviru okupacione teprapije uz podršku okupacionog terapeuta Gordane Riljić.
Prezentacija rada  imala je  za cilj da ukaže na potrebu da se teži kulturi u kojoj se cijeni znanje.
Kada su u pitanju medicinske sestre za koje se kaže da su "učitelji zdravlja" i koje su direktno postavljene prema korisnicima zdravstvenih usluga, imperativ je da njeguju visoke lične stadarde, a kako drugačije nego neprekidnim unapređenjem znanja i prakse.