Zahvaljujući donaciji Vlade Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj je dobila najsavremeniju medicinsku opremu. Riječ je o donaciji mobilnog RTG aparata i prenosnog ultrazvučnog aparata koji će znatno unaprediti rad naše Ustanove.

Prema riječima direktora naše Ustanove Mladena Gajića, mobilni RTG aparat će znatno unaprijediti i olakšati naše usluge. Važno je istaći da će to biti prvi digitalni RTG aparat u našoj Ustanovi, što omogućava obradu snimaka direktno sa parata. Takođe, uz njega dolazi i licenca „mini PACKS“ koja omogućava slanje snimaka radiolozima koji se nalaze u svojim ordinacijama (na sigurnom), koje oni zatim obrađuju i očitavaju. To će nam omogućiti da digitalizujemo i postojeća dva analogna statička RTG aparata. Kada je riječ o ultrazvučnom aparatu, on je odličan u interventnoj radiologiji. Pacijenti se pregledaju u svojim bolničkim sobama, snimak se zatim sačuva u internoj memoriji, a naknadno se može odštampati. Uz aparat dolaze i tri sonde, termalni printer i kolica. I ono što nam je zančajno, postoji mogućnost povezivanja aparata na radiološki informacioni sistem.

Načelnik Službe za radiologiju dr Obrad Jović je rekao da nabavka ove opreme mnogo znači za Bolnicu i konkretno „RTG“ Službu s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju jer omogućava dijagnostiku inficiranih pacijenata na odjeljenju gdje su hospitalizovani. Važno je i radi ostalih pacijenata koji se neće kretati po krugu Bolnice i Službi radiologije čime će se smanjiti mogućnost prenosa infekcije na najmanju moguću mjeru.

Dr Jović je naveo i to da se radi o digitalnim aparatima čiji je kvalitet slike neuporedivo bolji nego na postojećim analognim aparatima te da će proces rada biti mnogo brži.

Bolnica doboj trenutno ima jedan mobilni RTG aparat, nabavljen davne 2001. godine, koji je analogni što zahtjeva dosta vremena oko uzimnja snimka i njegovog prenosa u digitalnu formu.

Pored ovih donacija Bolnica Doboj je dobila i dvije hiljade FFP2 maski, koje su donacija Grada Doboj. One će omogućiti sigurniji rad ljekara i drugog medicinskog osoblja sa pacijentima.

Pored direktora naše Ustanove Mladena Gajića i dr Obrada Jovića ispred Službe za radiologiju, doniranju opreme je prisustvovao i gradonačelnik Grada Doboj Boris Jerinić.