Menadžment JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj i pored finansijskih teškoća koje su uslovile neuplaćivanje doprinosa, za svoje radnike  omogućava nesmetan odlazak u penziju, ukoliko su stekli jedan od uslova. Odlazak je omogućen tako što Bolnica u dogovoru sa Fondom PIO i na osnovu njihovog rješenja u kojem se tačno naznačava visina neuplaćenih doprinosa, izvršava pojedinačnu uplatu za svakog radnika. Na taj način u 2017. godini u zasluženu penziju  otišlo je 7 radnika i to Marković Dragomirka, Ćelić Milena, Jovanović Cvijeta,  Ristić Branka, Petrović  Jovanka, Gostić  Zora i Tadića Anđelka.
Istovremeno, nakon obraćanja naših bivših radnika, koji su otišli u penziju, prije nego što su omogućene pojedinačne uplate, Menadžment je uputio zahtjev za tumačenje Fondu PIO, da li je moguće i za radnike, sada penzionere, uplatiti pojedinačne iznose koji nisu uplaćeni i po tom osnovu imaju umanjenje penzije. Po dobijanju odgovora, Menadžment će adekvatno reagovati i obavjestiti sve zainteresovane.
Ovom prilikom Bolnica svojim penzionerima želi da u zdravlju provedu penzionerske dane.