U JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” počela je sa radom ambulanta za screening  UZ bubrega dojenčadi.
Preglede obavlja dr Aleksandra Prlić, specijalista pedijatrije.
Ambulanta radi petkom od 11:00 do 13:00h, u prostorijama ambulante za UZ kukova - prostorije Službe za ortopediju.
Pregledi se zakazuju na telefon 053 241 022 lokal 333 ili lokal 331, a obavljaju se uz uputnicu.
Šta je screening UZ bubrega?
Screening podrazumjeva masovne akcije za rano otkrivanje poremaćeja zdravlja, u fazi kad bolest još nije prepoznata i kad je liječenje manje komplikovano i jeftinije. Screening ultrazvuk bubrega kod djece do uzrasta od godinu dana je dijagnostička metoda koja se radi s ciljem da se što prije otkriju urođene promjene na bubrezima, mokraćnim putevima i mokraćnoj bešici-promjene broja, veličine, oblika, položaja i unutrašnje morfologije.
Urođene anomalije genitourinarnog trakta su među najučestalijim anomalijama u opštoj populaciji, na njih se odnosi oko 30% od ukupno registrovanih anomalija, a osnova su za oko 40% slučajeva svih bolesti bubrega. Otkrivaju se kod 3-4% djece u prvoj godini života, slučajno ili u sklopu ispitivanja uzroka urinarne infekcije. Kod odraslih su u 40 do 50% slučajeva razlog za povišen krvni pritisak i hroničnu bubrežnu insuficijenciju.
Prva metoda za ranu detekciju anomalija urinarnog trakta je prenatalni i postnatalni ultrazvučni pregled. Metoda je jednostavna, brza i ne zahtjeva posebnu pripremu. Prenatalni ultrazvučni pregled znači standardan pregled ploda tokom trudnoće, gdje ginekolog između ostalog, prati izgled i položaj bubrega.
Postnatalni ultrazvučni pregled buberga, u sklopu detekcije razvojnih poremećaja uglavnom je vezan za ultrazvučni pregled kukova. U našoj ambulanti ultrazvučni pregled bubrega podrazumjeva najmanje jedan pregled dojenčeta, u dobi od 6 sedmica, pa do uzrasta od godinu dana.