U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u svijetu, a tako i kod nas, JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj sprovodi preventivne mjere kako bi u našoj Ustanovi higijenske uslove podigli na što veći nivo i na taj način smanjili mogućnost širenja virusnih infekcija koje su aktivne u ovom periodu.

U narednom periodu kontinuirano će se vršiti pranje i čišćenje svih saobraćajnica u krugu Bolnice, kao i pojačane mjere na dezinfekciji prostorija u Bolnici, kao što su:

  • ulazi u objekte,
  • čekaonice i hodnici,
  • ambulante i bolesničke prostorije i
  • prostorije nemedicinskog osoblja.