Broj Naziv Datum
3701-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal (toneri i štampa) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Toneri 27.07.2020
4302-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 24.07.2020
4269-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – osteosintetski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 20.07.2020
3994-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka, za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.07.2020
2702-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ Njemačka, za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.07.2020
3701-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal (toneri i štampa) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Štampa 15.07.2020
4087-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.07.2020
3736-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Aparat za skrining sluha (OAE) novorođenčadi za potrebe Službe za otorinolaringologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.07.2020
4023-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.07.2020
3994-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.07.2020