Broj Naziv Datum
632-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.02.2020
632-1-20 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 2,00 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 632/20 28.02.2020
994-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 – potrošni materijal 28.02.2020
994-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - hemikalije 28.02.2020
1348-20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – nova (nekorišćena) medicinska oprema za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.02.2020
631-OPP-20 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 631/20 - gipsani zavoji i podloške za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.02.2020
1251-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.02.2020
664-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.02.2020
396-7-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki brojač 5diff „Advia 2120i“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 19.02.2020
396-6-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Laboratorijski materijal i reagensi za hematološki analizator „Sysmex XT 1800i“, 5diff brojač krvnih slika, proizvođača „Sysmex” Japan 19.02.2020
396-5-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 19.02.2020
396-4-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 19.02.2020
396-3-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za rad imunohemijskog analizatora „Alegria“, proizvođača „Orgentec Diagnostika“ Njemačka 19.02.2020
396-2-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za rad imunohemijskog aparata „Nycocard Reader II“ 19.02.2020
396-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska 19.02.2020
889-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 18.02.2020
1099-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 18.02.2020
994-20 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.02.2020
782/20 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.02.2020