Na osnovu Odluke o izgradnji i opremanju nove bolnice u Doboju, objavljene u Službenom glasniku RS, broj 1, od 03. januara tekuće godine, Uprava Bolnice na čelu sa direktorom doc. dr Miloradom Živkovićem,  31. januara započela je konsultacije u vezi racionalizacije idejnog projekta izgradnje nove bolnice u Doboju.
Zajedno sa firmom „MVO Inženjering“ d.o.o koja je izradila tehničku dokumentaciju za izgradnju, na sastanku je rađeno  na utvrđivanju optimalne površine i spratnosti objekta, prema sugestijama dobijenih na sastanku održanom 26.01.2018. g. sa ministrom Draganom Bogdanićem u Ministarstvu  zdravlja i socijalne zaštite, kako bi bolnica zadovoljila potrebe za liječenjem velikog broja osiguranika. S obzirom da je najveća bolnica u Republici Srpskoj,  a odmah iza KC Banja Luka, iznošene su ideje o proširenju odnosno smanjenju broja kreveta i rasporeda prostorija, a radi uvođenja novih intervencija i usluga koje sadašnja bolnica nije u mogućnosti pružati (angio sala).
Direktor Bolnice doc. dr Milorad Živković sastanak je ocijenio uspješnim i zadužio novooformljenu komisiju za praćenje aktivnosti u izgradnji nove bolnice, da u skladu sa dobijenim nalogom intenzivira aktivnosti u tom pravcu.


Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net