Menadžment JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj i pored finansijskih teškoća koje su uslovile neuplaćivanje doprinosa, za svoje radnike  omogućava nesmetan odlazak u penziju, ukoliko su stekli jedan od uslova. Odlazak je omogućen tako što Bolnica u dogovoru sa Fondom PIO i na osnovu njihovog rješenja u kojem se tačno naznačava visina neuplaćenih doprinosa, izvršava pojedinačnu uplatu za svakog radnika. Na taj način u 2017. godini u zasluženu penziju  otišlo je 7 radnika i to Marković Dragomirka, Ćelić Milena, Jovanović Cvijeta,  Ristić Branka, Petrović  Jovanka, Gostić  Zora i Tadića Anđelka.
Istovremeno, nakon obraćanja naših bivših radnika, koji su otišli u penziju, prije nego što su omogućene pojedinačne uplate, Menadžment je uputio zahtjev za tumačenje Fondu PIO, da li je moguće i za radnike, sada penzionere, uplatiti pojedinačne iznose koji nisu uplaćeni i po tom osnovu imaju umanjenje penzije. Po dobijanju odgovora, Menadžment će adekvatno reagovati i obavjestiti sve zainteresovane.
Ovom prilikom Bolnica svojim penzionerima želi da u zdravlju provedu penzionerske dane.

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net