Seminar kojem su prisustvovali naši doktori, dr Milijana Ninković, neurolog, dr Branimir Popović, psihijatar i dr Miloš Stančetić, takođe psihijatar, održan je u Kini u gradu Guangzhou u periodu od 01.11. do 28.11.2017. god. Seminar je bio na temu „2017 Seminar on Medical Equipment Research, Development and Mintenance for Developing Countries“.
Prema navodima doktora, Seminar se sastojao iz teoretskog (koji su držali profesori Univerziteta) i praktičnog dijela (koji su vodili inženjeri medicinske opreme), a održavan je u nastavnom centru „DODODO“ i baziran je na upoznavanju doktora sa medicinskim aparatima kao što su EKG aparati, UZV aparati, endoskopi, NMR, defibrilatori, laparoskopi, gastroskopi i mnogi drugi koji su zastupljeni u svjetski poznatim ustanovama širom svijeta.
Pored toga, posjetili su kompanije za proizvodnju i prodaju medicinske opreme kao što su „Maindrey“, „Maxvel“, „Xicco“, upoznali se sa njihovim proizvodima kao i reciprocitetu kvaliteta i cijene.
Ovom prilikom doktori su svojoj Službi za psihijatriju poklonili digitalni bezkontakti toplomjer koji u sekundi mjeri temperaturu pacijentu, što je za psihijatrijske tehničare veliko olakšanje.
Doktori su takođe naveli da su pored edukativnog dijela, za koji su dobili i diplome o uspješnoj edukaciji, imali i turistički dio gdje su obišli kako atraktivna mjesta za turiste, tako i ruralne oblasti gdje su upoznati sa funkcionisanjem zdravstvene zaštite u takvim okolnostima.
Stančetić dr Miloš je izjavio: „ Za mene lično, poseta Narodnoj Republici Kini je posebno iskustvo, gde sam upoznao sasvim drugi pristup životu, upoznao drugu kulturu i tradiciju i svakako sve predrasude koje sam možda i imao su nestale. Ne samo da su nestale, nego mogu reći da je za mene ono što sam tamo video i doživeo-budućnost“.

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net