U internističkoj službi naše ustanove po prvi put učinjena je neinvazivna kardiološka dijagnostička procedura – stres ehokardiografija farmakološkim opterećenjem (SEHO test).
Proceduru je izvršio dr Milan Blagojević, specijalista interne medicine uz asistenciju medicinske sestre Sanje Kojičić Stjepanović. Načelnica Internističke službe dr Rajkica Bambulović-Petrović aktivno je podržala uvođenje nove dijagnostike nabavkom neophodnih medikamenata dok je iskorišten ultrazvučni aparat koji već postoji na odjeljenju uz softversku nadogradnju.
Dr Blagojević je navedenom dijagnostikom ovladao tokom specijalističkog usavršavanja u KC Srbije Beograd i IKVB „Dedinje“ Beograd, gdje je završio dio specijalizantskog staža. Od sada se ova dijagnostička procedura može učiniti u našoj ustanovi uz odgovarajući uput od strane porodičnog ljekara i prijavu na listu čekanja koja je formirana. Pacijenti kojima je stres ehokardiografija neophodna, od sada neće morati ići u UKC RS Banja Luka.
Stres eho test je značajan za procjenu rizika, procjenu efekata terapije, procjenu stanja posle infarkta miokarda i ugradnje stenta ili bajpasa.

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net