U JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, u Službi za hirurgiju, uvedena je još jedna u nizu procedura, laparoskopsko snimanje žučnih puteva.
Ova procedura se izvodi u toku laparoskopske operacije žučne kese, tj. operacije pri kojoj se u trbuh ne ulazi klasičnim rezom. Od sada to će biti ustaljena praksa, jer su hirurzi potpuno obučeni za ovu proceduru.
Dr Predrag Lazić, načelnik Službe za hirurgiju je naveo da ovakvim načinom snimanja žučnih puteva, hirurzi su u mogućnosti ukloniti čak i najmanju sumnju na prisustvo kamenčića u žučnim putevima, tako što će u toku laparoskopske operacije žučne kese uraditi i snimanje žučnih puteva. Ukoliko se potvrdi prisustvo kamenca u žučnim putevima, tek tada se laparoskopska operacija pretvara u klasičnu  operaciju, klasičnim rezom trbuha. Ranije to nisu bili u mogućnosti, a u slučaju sumnje na kamenčiće u žučnim putevima, odmah se pristupalo klasičnoj operaciji. Doktor je takođe rekao, da ova procedura, osim što uveliko olakšava posao hirurzima, biće na radost i svakom pacijentu kod kojeg se posumnja na kamenčiće u žučnim putevima. Ukoliko se laparoskopskim snimanjem ne potvrdi prisustvo istih, u tim slučajevima pacijenti će imati dosta lakši i brži postoperativni oporavak, biće pošteđeni trauma koje sa sobom nose klasični rezovi trbuha i naravno biće sigurni da nema zaostalih kamenčića u žučnim vodovima.
Prije uvođenja ove procedure od ukupno 6 pacijenata sa sumnjom da imaju kamenac u žučnim putevima i koji su bili podvrgnuti klasičnoj operaciji, kod 3 pacijenta je potvrđeno prisustvo, a kod 3 nakon snimanja žučnih puteva, potvrđeno je da nema prisustva kamenaca. Ipak klasični rezovi su se morali raditi zbog sigurnosti pacijenta. To se sa mogućnošću laparoskopskog snimanja više neće događati na radost i olakšanje, kako pacijenata tako i hirurga.
Prvo laparoskopsko snimanje žučnih puteva u našoj Bolnici uradio je hirurg dr Zoran Matković, uz asistenciju dr Dragana Radulovića, hirurga i dr Bojana Milakovića, doktora medicine na specijalizaciji. Anesteziolog je bila dr Ljiljana Đokić, anestetičar Slobodan Simić i instrumentarka Sanja Stanojević.

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net