Povodom 14.11. Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa u  Doboju u hotelu „Park“ 17.  i 18. novembra, održan je Drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem - Sva lica dijabetesa, u organizaciji Doma zdravlja Doboj i Udruženja dijabetičara „Dijabeta“ Doboj.
Veliki doprinos u ovom događaju dali su direktor JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ doc dr Milorad Živković, član Naučnog odbora, prim dr Marina Tomanić, takođe član Naučnog odbora, prim dr Ružica Petković, koordinator za dijabetes regije Doboj, prim dr Aleksandra Hadžiavdić, dr Nikola Mastilović i  Inga Marković, član Organizacionog odbora.


Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net