Služba za finansije    
Duško Lugonja, dipl. ekonomista

Služba za finansije se sastoji iz dva odsjeka i to:

- Odsjek za finansijsku operativu i

- Odsjek knjigovodstva


O službi
 

Šef odsjeka finansijske operative Tijana Spasojević, dipl. ekonomista

Šef odsjeka knjigovodstva Zorka Marković, dipl. ekonomista

Služba za finansije je značajan segment organizacione strukture nemedicinskog sektora, u smislu zaduženja za realizaciju pretpostavki za kontinuirano obavljanje ukupnog procesa rada, odnosno obavljanje osnovne djelatnosti, kao i nesmetano materijalno - finansijsko poslovanje Bolnice.

Uz praćenje i primjenu svih propisa iz materijalno - finansijskog poslovanja, te širokog spektra knjigovodstvenih poslova, služba je nadležna i za poslove koji se odnose na likvidaturu i plaćanja, blagajničko poslovanje, obračun plata i ostalh ličnih prihoda, naplatu potraživanja i dr. sa posebnim akcentom na FZO RS , preko kojeg se ostvaruje preko 90% ukupnog prihoda Bolnice.

Sve informacije vezane za službu finansija se mogu dobiti na telefone:

Šef službe: 053/241-022, lokal 440

Šef odsjeka finansijske operative:  lokal 442

Šef odsjeka knjigovodstva:  lokali 152 i 448.


 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net