Služba za pravne i opšte poslove    
Radmila Trakilović, dipl. pravnik

Služba za pravne i opšte poslove se sastoji iz dva odsjeka i to:

- Odsjek pravnih i opštih poslova i

- Odsjek fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza.

 

   
O službi
 

Šef odsjeka pravnih i opštih poslova, Danko Jotić, dipl. pravnik

Šef odsjeka fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza, Dragan Stojanović, dipl. pravnik 

Služba prevashodno prati donošenje i izmjenu zakonskih propisa i obavještava zaintersovane o istom, zastupa Bolnicu u sporovima kod sudova, sastavlja i podnosi tužbe, prijedloge, prigovore i ostale podneske. Daje pravno mišljenje na zahtjev službi i radnika pojedinačno, a u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa, kao i drugih pitanja iz domena poslova koje obavlja:

- izrađuje opšte akte Bolnice,

- izdaje rješenja iz oblasti radnih odnosa,

- sačinjava Ugovore o radu, kao i prijave i odjave radnika,

- vodi protokol, prima, zavodi, otprema i arhivira poštu,

- obavlja poslove u skladu sa odredbama zakona o zaštiti na radu i zakona o protivpožarnoj zaštiti,

- organizuje i nadzire rad vozača Bolnice.

Sve informacije vezane za službu za pravne i opšte poslove se mogu dobiti na telefone:

Šef službe: 053/241-022, lokal 415.

Šef odsjeka pravnih i opštih poslova: lokal 148.

Šef odsjeka fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza: lokal 148.

 

Politika kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net