Načelnik službe Glavni tehničar
Jović dr Obrad
specijalista radiologije

Dušan Đukić
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 326
   
Služba za radiologiju
 

Služba za kliničku radiologiju je organizovana u četiri kabineta i to:

- Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku,

- Kabinet za klasičnu radiologiju,

- Kabinet za kompjuterizovanu tomografiju (CT) i

- Kabinet za magnetnu rezonancu (MR)  .

Radno vrijeme službe je od 07 h do 14 h svakim radnim danom.

Poslije redovnog radnog vremena, radnim danima i vikendom, služba je organizovana u obliku pripravnosti za hitne bolničke pacijenta, tako da je radiolog dostupan 24h svaki dan.

Sve dodatne informacijese mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 640.

   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Slavica Kojić-Mišković
specijalista radiologije
Janković dr Rada
specijalista radiologije
Radojčić dr Nebojša
specijalista radiologije
Miličević dr Saša
specijalista radiologije
Čumić dr Maja
doktor medicine na specijalizaciji
Plavšić dr Slaviša
doktor medicine na specijalizaciji
Ristić dr Dragan
doktor medicine na specijalizaciji
Stanković dr Mirna
doktor medicine na specijalizaciji
Milaković dr Bojan
doktor medicine na specijalizaciji

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net