Načelnik službe Glavna sestra
Šarčević dr Milica,
specijalista mikrobiologije

 

Branka Reljić
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 631
   
Služba za mikrobiologiju
 
Služba je organizovana kroz dva odjeljenja: Odjeljenje za mikrobiologiju sa parazitologijom i Odjeljenje za patoanatomiju .Medicinska mikrobiologija jespecijalistička  medicinska grana koja se bavi otkrivanjem i dokazivanjem uzročnika zaraznih bolesti.

Metode kojima se koristi:

- direktne, kada se iz uzorka kultivacijom dokazuju uzročnici bolesti ili kliconoštva, indirektne, kada se u krvi traže antitijela koja se proizvode u organizmu u prisutnosti patogenih mikroorganizama ili antigeni.

Služba za mikrobiologiju obavlja mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Bolnice Doboj i ambulantne pacijente iz cijele dobojske regije. Služba za mikrobiologiju kontinuirano obavlja analize vezane za:

- otkrivanje uzročnika zaraznih bolesti u bolesnika iz primarnog ili sekundarnog  nivoa zdravstvene zaštite ; utvrđivanje kliconoštva kod klinički zdravih osoba; kontrola mikrobiološke čistoće sredine i sterilnosti.

U svrhu humane mikrobiologije obavljaju se sljedeće dijagnostike:

Bakteriologija. Dijagnostika crijevnih infekcija; dijagnostika infekcija oka, uva; dijagnostika infekcija kože i rana; dijagnostika respiratornih infekcija; dijagnostika urogenitalnih infekcija; dijagnostika infekcija centralnog nervnog sistema; dijagnostika sepse; bakteriološka serologija (ASO i TPH);

Parazitologija. Dijagnostika crijevnih parazita.

Mikologija. Mikološka obrada (koža, nokti) na dermatofite (nativni preparat)

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022, lokal 631.

   
Doktori u službi:
 
Šarčević dr Milica
specijalista mikrobiologije
Narić dr Nikolina
doktor medicine na specijalizaciji
 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net