Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Marina Ćuković
specijalista kliničke biohemije

Glavni laborant
Ljubomir Ćelić

 

INFO PULT - za pacijente
1.
2.
3.
4.
Double test informacije za ginekologe
 
B) Preporuke za ultrazvučna mjerenja - The fetal medicina foundation se nalaze na sljedećem linku.
Služba za kliničko biohemijsku dijagnostiku
 
SLUŽBA ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU DIJAGNOSTIKU

Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku na raspolaganju je internim i eksternim korisnicima laboratorijskih usluga 24 časa dnevno. Laboratorij obavlja analize iz oblasti biohemije, hematologije, hemostaze i imunohemije.

INTERNI KORISNICI LABORATORIJSKIH USLUGA

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku prijem biološkog materijala za laboratorijske pretrage internim korisnicima vrši se od ponedjeljka do petka, od 7:15 do 10:00 časova uz odgovarajuću bolničku uputnicu za laboratorijske pretrage. Krajnji izveštaji ispitivanja preuzimaju se od 14:30 do 15:00 časova svakog radnog dana.

EKSTERNI KORISNICI LABORATORIJSKIH USLUGA

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku uzorkovanje biološkog materijala za laboratorijske pretrage eksternim korisnicima vrši se od ponedjeljka do petka, od 7:15 do 10:00 časova uz odgovarajuću specijalističku uputnicu za laboratorijske pretrage. Krajnji izvještaji ispitivanja preuzimaju se od 14:30 do 15:00 časova svakog radnog dana.
Preporuka je da se korisnici laboratorijskih usluga  prije dolaska u Službu za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, u svrhu uzorkovanja biološkog materijala, direktno informišu na dole dostupne kontakt brojeve laboratorija o trenutnoj dostupnosti predmetnog analita za rad iz kataloga analiza, kako bi se preduprijedile eventualne neusaglašenosti. Za postupanje drugačije od prepoučenog, laboratorij nije dužan snositi posledice. 

HITNI LABORATORIJ 

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku prijem i uzorkovanje biološkog materijala za hitne laboratorijske pretrage vrši se 24 časa dnevno. Krajnji izvještaj ispitivanja, za hitno analizirane uzorke, preuzimaju se u periodu od 30 do 60 minuta nakon obavljenog prijema ili uzorkovanja uzorka, zavisno od vrste traženih analiza.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 053/241-022,  lokal 321 i lokal 621.

 

   
Doktori u službi:
 
Džepina dr Branka
doktor medicine na specijalizaciji
   
 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net