Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Milojko Stojanović,
specijalista pneumoftiziologije

Spomenka Đuranović
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 571
   
Služba za pulmologiju
 

Služba za plućne bolesti zbrinjava bolesnike iz oblasti pulmologije i ftiziologije na regiji Doboj. Služba pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu oboljelima od astme, HOPB, akutnih zapaljenskih oboljenja pluća, malignih bolesti pluća, tuberkuloze kaoi i drugih bolesti vezanih za plućnu patologiju 24h dnevno.

Služba je organizovana u dva odsjeka i to:

- Odsjek za pulmologiju i

- Odsjek za medicinsku tuberkulozu

Pored stacionarnih usluga služba posjeduje kabinet za funkcionalnu spirometrijsku dijagnostiku kao i bronhoskopski kabinet.

Za pregled u ambulanti je potrebna uputnica od strane porodičnog ljekara.

Prijemna ambulanta radi 24h dnevno i za pregled kod specijaliste pneumoftiziologa se ne treba naručivati.

Za konsultativne preglede postrebna je uputnica dokora porodične medicine, a  poželjno je da pacijenti koji dolaze na pregled imaju urađene laboratorijske analize krvi i RTG snimak pluća kao i medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem liječenju.

   
Doktori u službi:
 
Gospić dr Brankica
specijalista pneumoftiziolog
Stjepanović dr Rada
specijalista pneumoftiziolog
Rakić – Panić dr Marina
specijalista pneumoftiziolog
Mitrović dr Neđo
specijalista pneumoftiziolog
Čumić dr Vinka
specijalista pneumoftiziolog
Borovčanin dr Željana
doktor medicine na specijalizaciji
Bandić Milovac dr Milenka
doktor medicine na specijalizaciji

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net