Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Miroslav Jović,
specijalista pedijatrije

Aleksandra Filipović
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 671
   
Služba za pedijatriju
 

Odjeljenje pedijatrije funkcioniše kao jedinstvena cjelina. U okviru službe nalazi se prijemna ambulanta koja radi 24h dnevno, u kojoj prema rasporedu rada svakodnevno ordiniraju ljekari službe. 

Odjel raspolaže sa 15 kreveta za pacijente i 9 kreveta za pratioce, raspoređenih u 8 bolesničkih soba podijeljenih prema etiologiji bolesti, zatim sopstvenom mliječnom kuhinjom, igraonicom i trpezarijom.

Pregledi u ambulanti se obavljaju uz odgovarajuću uputnicu iz primarne zdravstvene ustanove (Dom zdravlja), izuzev hitnih stanja.

Na odjeljenju se liječe srednje teška stanja, obavljaju se konsultativni pregledi, vrše se dijagnostički i terapijski postupci predviđeni za sekundarni nivo zdravstvene zaštite.

U toku hospitalizacije pacijentima je dozvoljeno donošenje vlastitih posteljina, pidžama, kao i omiljene igračke.

Obzirom da je riječ o najosjetljivijoj populaciji – djeci, vrijeme posjete nije strogo ograničeno.

Nema lista čekanja ni za preglede, ni za hospitalno liječenje.

Termini se mogu dogovoriti lično sa ljekarom, a izbor ljekara je takođe moguć po zahtjevu pacijenta.

Posjeta se obavlja u namjenskoj prostoriji za posjete (izuzetno se prave ustupci kod djece sa posebnim potrebama).

Osoblje službe djeluje kao iskusan tim trudeći se da na profesionalan i prijateljski način obavi svoju dužnost i stekne povjerenje bolesne djece i njihovih roditelja.

Odjeljenje je otvoreno i za telefonske konsultacije čime je pedijatar dostupan 24h na dan.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 671 .   
Doktori u službi:
 
Miljanović dr Duška
specijalista pedijatar-neonatolog
Petković dr Ružica
specijalista pedijatrije i endokrinologije
Kuzmanović-Knežević dr Ljubica
specijalista pedijatrije
Prlić dr Aleksandra
specijalista pedijatrije
Nikolić dr Vladan
doktor medicine na specijalizaciji

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net