Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Milovan Savić,
specijalista neuropsihijatrije

Svjetlana Todorić
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 661
   
Služba za neurologiju
 

Unutar službe za neurologiju su sljedeće organizacione jedinice:

1.  Odsjeci

     - Opšta neurologija

     - Moždana jedinica sa intenzivnom i poluintenzivnom njegom,

 2.  Ambulante

     - Prijemna neurološka 

     - Dispanzerska KSZ ambulanta

     - Neurofiziološkai laboratorija: - EEG ( digitalni i standardni snimak)

                                          - EMNG (elektromioneurografija)

                                          - TCD (trans kranijalni dopler)

Radno vrijeme ambulanti:

Prijemna neurološka ambulanta radi 24h.

KSZ dispanzer od 07:00-15:00 časova radnim danima.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022, lokal 661.

   
Doktori u službi:
 
Govedarica dr Sanja
specijalista neuropsihijatrije
Mr sci. med. Siniša Đuričić
specijalista neuropsihijatrije
Todić dr Slađana
specijalista neuropsihijatrije
Ninković dr Milijana
specijalista neurologije
Jaćimović dr Čedomir
specijalista neurologije
Slavujević dr Sanja
specijalista neurologije
Bjegojević dr Dijana
specijalista neurologije
Savić dr Vladimir
doktor medicine na specijalizaciji
Mitrović dr Vladimir
doktor medicine
Milačak dr Slobodan
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net