Načelnik službe Glavna sestra
Adžić dr Svjetlana,
specijalista infektologije

Danijela Kuzmić
 

   
Služba za infektologiju
 

 


U okviru službe svakodnevno se obavlja liječenje pacijenata, rade se  pregledi i  provodi antirabična zaštita.

Prijem pacijenata se vrši od 00-24h, gdje je radno vrijeme od 07h do 15h, a od 15h do 07h narednog dana pokriveno pripravnošću i dežurstvima.

Pružanje usluga vrši se uz uputnicu primarne zaštite.

Pripreme za ostale zdravstvene zahvate obavljaju se uz preporuku matičnog odjeljenje.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 431


   
Doktori u službi:
 
Kapetanović dr Vesna
doktro medicine na specijalizaciji
Kuprešak dr Slađana
doktor medicine na specijalizaciji
Pavlović dr Tanja
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net