Načelnik službe Glavna sestra
Hadžiavdić dr Aleksandra,
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Njegoslava Smiljanić
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 681
   
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 

Služba za fizikalnu medicinu i ranu rehabilitaciju hospitalizovanih pacijenata, kao samostalna organizaciona jedinica, osnovana je krajem 2008. godine.

Služba pruža usluge rane rehabilitacije pacijentima koji su na liječenju na hirurškim, internističkim, neurološkim i drugim službama naše ustanove. Pacijent se u program rane rehabilitacije uključuje po prijemu i sprovodi se prema protokolima ustanovljenim za određena patološka stanja. Na otpustu pacijent i porodica dobijaju preporuke o daljem liječenju. U protokolima rane rehabilitacije najzastupljenija je kineziterapija, a raspolažemo aparatima za elektro, sono i magnetoterapiju.

Služba pruža usluge ambulantnog fizikalnog liječenja za šta je potrebna uputnica porodičnog ljekara.

Služba radi osmočasovno radno vrijeme 5 dana u nedjelji.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 681.


   
Doktori u službi:
 
Lutovac dr Vaso
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net