Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Zora Drobac,
specijalista dermatovenerologije

Tereza Stojanović
 

   
Služba za dermatovenerologiju
 

Službu za kožno - venerična oboljenja čine KSZ (konsultativno specijalistička zaštita) ambulanta i odjeljenje sa ležećim pacijentima.

Radno vrijeme KSZ ambulante radnim danima je od 08:00-15:00 časova i to po sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak: Đurić dr Snježana

Utorak - Stevanović dr Slavonka

Srijeda - Prim.dr Zora Drobac

Četvrtak i petak ljekari obavljaju zakazane kontrolne preglede i dijele prve specijalističke preglede.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 421

   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Slovenka Stevanović
specijalista dermatovenerologije
Prim. dr Snježana Đurić
specijalista dermatovenerologije

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net