Načelnik službe Glavna sestra
Račić dr Marko,
specijalista urologije

Slađana Đukanović
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 561
   
Služba za urologiju
 

Služba urologije funkcioniše kao jedinstvena cjelina.

Radno vrijeme ambulante je od 09:00-15:00 časova (ponedjeljak, srijeda i petak).

Srijedom se rade i procedure iz endourologije.

Utorkom i četvrtkom prijemi i pregledi se vrše samo u urgentnim slučajevima.

Prijem za operativni program je do 9h.

Način pripreme za pacijenta za zdravstvene zahvate obuhvata: prijem na odjeljenje, dan ili dva prije operativnog zahvata, kompletna laboratorijska dijagnostika (KS, ŠUK, urin, urea, kreatinin, FK, PA-pluća, EKG) i pregled interniste i anesteziologa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 561.


 


   
Doktori u službi:
 
Gojković dr Staša
specijalista urologije
Cvijanović dr Dragan
specijalista urologije
Čumić dr Dragan
specijalista urologije
Benco dr Milan
doktor medicine
Kršić dr Bojan
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net