Načelnik službe Glavna sestra
Doc. dr Predrag Lazić,
specijalista opšte hirurgije

Anka Bajić
 

   
Služba za hirurgiju
 
Služba za opšte hirurške bolesti u organizacionom smislu je podijeljena na:
- abdominalnu,
- opštu,
- endoskopsku, u čijem sastavu je i dječija soba,
- odsjek operacionih sala,
- hirurška prijemna ambulanta,
- ambulanta za gastroskopiju i kolonoskopiju i
- sterilizaciju.
Radno vrijeme:
Hirurška prijemna ambulanta od 00:00 do 24:00 h
Ambulanta za gastroskopiju i kolonoskopiju od  07:00 do 15:00 h
Dodatne informacije se mogu dobiti  na telefon: 053-241-022, lokal 511
 
   
Doktori u službi:
 
Marković dr Nenad
specijalista opšte hirurgije
Blagojević dr Zoran
specijalista opšte hirurgije
Katanić dr Brano
specijalista opšte hirurgije
Nović dr Igor
specijalista opšte hirurgije
Mr sci. med. Aleksandar Subotić
specijalista opšte hirurgije
Matković dr Zoran
specijalista opšte hirurgije
Marić dr Siniša
specijalista opšte hirurgije
Radulović dr Dragan
specijalista opšte hirurgije
Nakić dr Pero
specijalista opšte hirurgije
Mišić dr Jovica
specijalista opšte hirurgije
Gostić dr Srđan
doktor medicine na specijalizaciji
Milaković dr Perica
doktor medicine
Vidović dr Dean
doktor medicine
Marković dr Nevena
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net