Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Gordana Sredanović
specijalista ginekologije i akušerstva

Sanja Gavrić
 

INFO PULT - za pacijente
Apartman
 
Telefon: 053/241-022, lokal 541
   
Služba za ginekologiju i akušerstvo
 

Služba je organizovana u dvije organizacione cjeline:

- Ginekologija sa patologijom trudnoće

- Porodilište

Pacijenti se primaju u dvije odvojene prijemne ambulante, ginekološka i prijem trudnica, koje rade 24h.

Odsjek ginekologije se bavi:

-prevencijom (kolposkopija, PAPA, kontracepcija, savjeti, UZ pregledi, HSG, laparoskopska eksploracija, eksplorativna laparotomija, dijagnostičke intervencije-biopsija grlića, eksplorativna kiretaža), i

- liječenjem ginekoloških oboljenja (medikamentozno i operativno).

Patologija trudnoće se bavi praćenjem i čuvanjem trudnoća koje su ugrožene zbog stanja ploda ili stanja majke.

 Pacijenti za hladni operativni program se naručuju, a njihova preoperativna priprema se obavlja ambulantno, u nadležnim domovima zdravlja.

Lista čekanja za operativne zahvate do 30 dana, zavisno od nalaza pacijenta i menstrualnog ciklusa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 541.


   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Radivoje Katanić
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Zlatan Marković
specijalista ginekologije i akušerstva
Jerinić-Stajić dr Gordana
specijalista ginekologije i akušerstva
Perić-Zovko dr Jovanka
specijalista ginekologije i akušerstva
Prodanović–Radić dr Dragana
specijalista ginekologije i akušerstva
Radmanović dr Georgije
specijalista ginekologije i akušerstva
Miličević dr Mladen
specijalista ginekologije i akušerstva
Nogo dr Jelena
doktor medicine na specijalizaciji
Kuprešak dr Đuro
doktor medicine na specijalizaciji
Todorović dr Dejan
doktor medicine
   

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net