Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Simuna Žakula
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Gordana Ilić
 

 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 230
   
Služba za anesteziju i reanimaciju
 
Rad službe je organizovan kroz  osmočasovno radno vrijeme, dežurstva za doktore, turnusni rad za medicinske tehničare, a odvija se kroz sljedeće vidove:
- anesteziološka ambulanta,
- anesteziološki postupci u operacionim salama
- intenzivno liječenje,
- provođenje mjera KPC reanimacije,
- pratnja vitalno ugroženih bolesnika.

Anesteziološka ambulanta radi svakodnevno u terminu od 08 h do 14 h, gdje pregled i pripremu pacijenta obavlja doktor specijalista anesteziologije i reanimatologije. Pacijent popunjava upitnik i potpisuje pristanak za anesteziološke postupke, a doktor procjenjuje rizik od operativnog zahvata za svakog pacijenta i preporučuje adekvatnu vrstu anestezije. Za elektivne (naručene) operativne zahvate pacijenti u anesteziološku ambulantu donose sljedeće  preoperativne nalaze:

- osnovne laboratorijske nalaze (KKS, SE, VK, VZ, GUK, urea, kreatinin),
- EKG,
- RTG PA pluća i
- interniste ili pedijatra u zavisnosti od starosne dobi bolesnika.

Po potrebi se ovi nalazi dopunjavaju sa nalazima jonograma, hepatograma, hormona štitne žlijezde ili nalazom drugih specijalista, u zavisnosti od zdravstvenog stanja bolsenika koji se priprema za operativni zahvat.

Anesteziološki postupci se provode u 8 operacionih sala i intervencija hirurškog, ginekološkog, ortopdeskog, urološkog, ORL i oftalmološkog odjeljenja.

Služba za anesteziju i reanimaciju omogućava izvođenje operativnih zahvata u:

- opštoj endotrahealnoj (balansiranoj) anesteziji,
- spinalnoj anesteziji (centralni neuroaksijalni blok),
- regionalnoj anesteziji (blokovi perifernih nerava),
- kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji,
- intrevenskoj analgosedaciji (kiretaže, endoskopski pregledi,

jedinici intenzivnog liječenja se tretiraju vitalno ugroženi bolesnici, bolesnici u ranoj  postoperativnoj fazi i polutraumatizovani bolesnici. Jedinica je opremljena savremenom opremom neophodnom za reanimaciju bolesnika i podršku vitalnih funkcija.

Kompletno osoblje službe je osposobljeno za provođenje kardio-pulmo-cerebralne (KPC) reanimacije pacijenta koja se obavlja po pozivu.

Služba obezbjeđuje i stručnu medicinsku pratnju vitalno ugroženih bolesnika u druge zdravstvene ustanove u zemlji i inostranstvu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 230

   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Slobodanka Živković
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Prim. dr Mladen Pećanac
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Novarlić dr Tanja
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Blagojević dr Slađana
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Đokić dr Ljiljana
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Preradović dr Slaviša
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Ćelić dr Slaviša
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Stanojević dr Goran
doktor medicine na specijalizaciji

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net