Prijem pacijenata    
Prijem pacijenata na liječenje vrši se svaki dan od 00-24 časa

Prijem pacijenta na konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, dijagnostičke pretrage, vrši se svaki radni dan od 07-15 časova, odnosno od 07-13 u službi za patološku anatomiju, RTG i UZV dijagnostiku.
Prijem eksternih korisnika laboratorije za analizu biohemijeskih uzoraka vrši se od 07:15-09:00 časova.

Razvrstavanje pacijenata prema prioritetu i stepenu hitnosti

Ukoliko se radi o vitalno ugroženim pacijentima, oni imaju prednost pri pregledu i prijemu u bolnicu. Poslije vitalno ugroženih, prednost pri zbrinjavanju imaju lica sa posebnim potrebama, djeca i lica lišena slobode.

   
Redovan prijem    

Prijem pacijenata se vrši u prijemnim ambulantama odjeljenja.
Pacijentima koji su iz primarne zdravstvene ustanove upućeni na hospitalizaciju sa uputnicom za bolnicu, sestra iz prijemne ambulante uzima i pregleda sljedeću medicinsku dokumentaciju:

-  uputnicu za bolnicu,

-  zdravstvenu knjižicu,

-  ličnu kartu 

   
Hitni prijem    

Pod pojmom hitni pregled podrazumijeva se pregled ako je pacijent:

-  bez svijesti,  bez mogućnosti komunikacije sa okolinom, a kome su ugroženi vitalni znaci života,

-  agresivan, dovežen u pratnji policije, opasan po okolinu,

-  lice u alkoholisanom stanju,  porod u toku,  teške tjelesne povrede,

-  predoziranje lijekovima ili opojnim sredstvima,  obilna i vidna krvarenja kao i sumnja na unutrašnja krvarenja,

-  klinička smrt.

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net