Izaberite jezik:
 
Medicinske službe Nemedicinske službe Pacijenti

 

 
KABINET DIREKTORA
 
Gajić Mladen, mr ekonomije
 
Marić dr Siniša
Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove
 
Ružojčić Branislav, dipl. ecc
 
Kraguljac Gordana
 
Panić Slobodanka
SLUŽBA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE
 
Simić Nebojša, Mr ekonomskih nauka

Služba za komercijalne poslove se sastoji iz dva odsjeka i to:

Odsjek za javne nabavke i

Odsjek za prodaju i realizaciju usluga

Opširnije o službi pogledajte ovdje.

SLUŽBA ZA ANALIZU, NADZOR I KVALITET
 
Ristić Mirko, dipl. pravnik

Služba predstvalja logističku podršku djelatnosti Bolnice Doboj, u okviru koje se vrši planiranje, analiziranje, nadzor, kontrola i praćenje kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u ustanovi.

Opširnije..

SLUŽBA ZA FINANSIJE
 
Lugonja Duško, dipl. ekonomista

Služba za finansije se sastoji iz dva odsjeka i to:

Odsjek za finansijsku operativu i

Odsjek za knjigovodstvo

Opširnije o službi pogledajte ovdje.

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
 
Trakilović Radmila, dipl. pravnik

Službu za pravne i opšte poslove čine:

Odsjek pravnih i opštih poslova i
Odsjek fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza

Opširnije..

JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU
 
Stanimirović Vladimir, ovlašćeni revizor

Svrha službe jeste da pruži nezavisno i objektivno uvjeravanje i konsultantske usluge, sa ciljem unapređenja poslovanja bolnice. 

Opširnije o službi interne revizije pogledajte ovdje

SLUŽBA ZA USLUŽNE DJELATNOSTI
 
Dragičević Miroslav

Služba za uslužne djelatnosti se sastoji iz sljedećih servisa:

Servis za ishranu

Servis za higijenu

Srevis zanatskih usluga


 

 

BRIGA O PACIJENTIMA

Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

LIJEČENJE PACIJENATA

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge domaćim i inostranim pacijnetima jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

 

PARTICIPACIJA

Na osnovu čl.53. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu (SG RS br.102/11), osigurana lica su oslobođena participacije za pojedina medicinska stanja.

Opširnije..

21.05.2019.
Prvi put primjenjen spoljašnji fiksator po Ilizarovu na natkoljenici
 

Dr Saša Vidić, specijalista ortopedije i traumatologije, po prvi put primijenio spoljašnji fiksator po Ilizarovu na natkoljenici, pacijentkinji koja je prije 2 godine doživjela tešku saobraćajnu nezgodu.

Opširnije

20.05.2019.
Posjeta ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vadi Republike Srpske, Alena Šeranića
 

Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske  Alen Šeranić u petak je posjetio našu ustanovu i sastao se sa menadžmentom bolnice.

Opširnije

15.05.2019.
Obilježen Dan sestrinstva
 

Povodom obilježavanja "Međunarodnog dana sestrinstva“, 10. maja u hotelu "Park, u Doboju se održala druga po redu Reginalana konferencija medicinskih sestra i tehničara pod nazivom "Medicinska sestra glas koji vodi-zdravlje za sve "

Opširnije

30.04.2019.
Vaskršnja jaja i pokloni za naše pacijente
 

Kolo srpskih sestara sa sveštenikom Mirkom Nikolićem i Aktiv žena SNSD-a Teslić na inicijativu polaznika škole mladih lidera, na Vaskrs su posjetili pacijente naše ustanove.

Opširnije

Nova bolnica
"Sveti apostol Luka"

 
Savjetovalište za dijabetes i zdravu
ishranu
 

 

Cjenovnici
VIDEO GALERIJA
Dokumenti
 
 
 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net