Izaberite jezik:
 
Medicinske službe Nemedicinske službe Pacijenti

 

 
KABINET DIREKTORA
 
Živković Milorad, doc. dr sci. med.
 
Panić dr Aleksandar
Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove
 
Gajić Mladen
 
Jovanović Vesna
 
Panić Slobodanka
 
Miodrag Ristić
SLUŽBA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE
 
Simić Nebojša, Mr ekonomskih nauka

Služba za komercijalne poslove se sastoji iz dva odsjeka i to:

Odsjek za javne nabavke i

Odsjek za prodaju i realizaciju usluga

Opširnije o službi pogledajte ovdje.

SLUŽBA ZA ANALIZU, NADZOR I KVALITET
 
Ristić Mirko, dipl. pravnik

Služba predstvalja logističku podršku djelatnosti Bolnice Doboj, u okviru koje se vrši planiranje, analiziranje, nadzor, kontrola i praćenje kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u ustanovi.

Opširnije..

SLUŽBA ZA FINANSIJE
 
Lugonja Duško, dipl. ekonomista

Služba za finansije se sastoji iz dva odsjeka i to:

Odsjek za finansijsku operativu i

Odsjek za knjigovodstvo

Opširnije o službi pogledajte ovdje.

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
 
Trajković Radmila, dipl. pravnik

Službu za pravne i opšte poslove čine:

Odsjek pravnih i opštih poslova i
Odsjek fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza

Opširnije..

SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
 
Stanimirović Vladimir, dipl. ekonomista

Svrha službe jeste da pruži nezavisno i objektivno uvjeravanje i konsultantske usluge, sa ciljem unapređenja poslovanja bolnice. 

Opširnije o službi interne revizije pogledajte ovdje

SLUŽBA ZA USLUŽNE DJELATNOSTI
 
Dragičević Miroslav

Služba za uslužne djelatnosti se sastoji iz sljedećih servisa:

Servis za ishranu

Servis za higijenu

Srevis zanatskih usluga


 

 

BRIGA O PACIJENTIMA

Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

LIJEČENJE PACIJENATA

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge domaćim i inostranim pacijnetima jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

 

PARTICIPACIJA

Na osnovu čl.53. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu (SG RS br.102/11), osigurana lica su oslobođena participacije za pojedina medicinska stanja.

Opširnije..

Informacija o uslugama konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite
 

Na osnovu Sporazuma o pružanju terenskih KSZ usluga, zaklјučenog između Bolnice Doboj, načelnika pet opština sa dobojske regije, te direktora pet područnih domova zdravlјa, tokom 2016. godine izvršeno je ukupno 35.286 KSZ usluga.

 

Pacijenti iz pet opština dobojske regije liječeni su od strane specijalista dobojske Bolnice u svom matičnom Domu zdravlјa, pa radi liječenja, nisu morali prelaziti relacije do sjedišta Bolnice u Doboju, što ukupno iznosi oko 3.228.000 kilometara.

UKUPNA UŠTEDA PACIJENATA PO DOMOVIMA ZDRAVALjA iznosi 451.828,78 KM

Opširnije

------------------------------------------------------------

U Doboju sve spremno za gradnju nove bolnice
 

U Kini je proteklih dana dogovorena i izgradnja nove bolnice u Doboju. Dok se čekaju detalji sporazuma s Kinezima, u Doboju kažu da je sve spremno za gradnju i da nema prepreka.

 

Zemljište na lokaciji bivše kasarne na Usori, kod Centra za dijalizu, spremno je za gradnju objekta nove bolnice. U rukovodstvu bolnice kažu da su uradili idejno rješenje objekta koje će imati pet spratova i 20.000 kvadratnih metara površine, gdje bi bile smještene sve službe.
- Vijesti koje su nam stigle iz Kine služe za radost mnogim građanima regije Doboj. Njih 200.000 hiljada, od čega 180.000 osiguranika, mogu se nadati zaista adekvatnijoj zdravstvenoj zaštiti, kaže direktor Bolnice "Sveti apostol Luka" u Doboju, Vlado Đurđević.

Opširnije

------------------------------------------------------------

 

Bolnica sada i u budućnosti
 
 

 

Cjenovnici
VIDEO GALERIJA
Dokumenti
 
 
 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net