Izaberite jezik:
 
Medicinske službe Nemedicinske službe Pacijenti

 

 
KABINET DIREKTORA
 
Živković Milorad, doc. dr sci. med.
 
Marić dr Siniša
Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove
 
Gajić Mladen
 
Jovanović Vesna
 
Panić Slobodanka
SLUŽBA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE
 
Simić Nebojša, Mr ekonomskih nauka

Služba za komercijalne poslove se sastoji iz dva odsjeka i to:

Odsjek za javne nabavke i

Odsjek za prodaju i realizaciju usluga

Opširnije o službi pogledajte ovdje.

SLUŽBA ZA ANALIZU, NADZOR I KVALITET
 
Ristić Mirko, dipl. pravnik

Služba predstvalja logističku podršku djelatnosti Bolnice Doboj, u okviru koje se vrši planiranje, analiziranje, nadzor, kontrola i praćenje kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u ustanovi.

Opširnije..

SLUŽBA ZA FINANSIJE
 
Lugonja Duško, dipl. ekonomista

Služba za finansije se sastoji iz dva odsjeka i to:

Odsjek za finansijsku operativu i

Odsjek za knjigovodstvo

Opširnije o službi pogledajte ovdje.

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
 
Trakilović Radmila, dipl. pravnik

Službu za pravne i opšte poslove čine:

Odsjek pravnih i opštih poslova i
Odsjek fizičke i protivpožarne zaštite i prevoza

Opširnije..

SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
 
Stanimirović Vladimir, dipl. ekonomista

Svrha službe jeste da pruži nezavisno i objektivno uvjeravanje i konsultantske usluge, sa ciljem unapređenja poslovanja bolnice. 

Opširnije o službi interne revizije pogledajte ovdje

SLUŽBA ZA USLUŽNE DJELATNOSTI
 
Dragičević Miroslav

Služba za uslužne djelatnosti se sastoji iz sljedećih servisa:

Servis za ishranu

Servis za higijenu

Srevis zanatskih usluga


 

 

BRIGA O PACIJENTIMA

Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

LIJEČENJE PACIJENATA

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge domaćim i inostranim pacijnetima jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

 

PARTICIPACIJA

Na osnovu čl.53. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu (SG RS br.102/11), osigurana lica su oslobođena participacije za pojedina medicinska stanja.

Opširnije..

Prvi konzilijarni pregledi u Bolnici u Doboju
 

06.03.2018. u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ održani su prvi konzilijarni pregledi onkoloških pacijenata.

Opširnije

JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" brine o svojim penzionerima
 

Menadžment Bolnice za svoje radnike koji su stekli jedan od uslova, omogućava nesmetan odlazak u penziju.

Opširnije

Nova dijagnostička procedura na radiologiji - MR ENTEROGRAFIJA
 

Služba za radiologiju, na čelu sa dr Obradom Jovićem, 22.02.2018.g. organizovala je stručno predavanje i radionicu na temu MR enterografija

Opširnije

Posjeta bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini
 

Direktor Bolnice Doboj, doc. dr Milorad Živković, zajedno sa članovima Komisije za praćenje aktivnosti u izgradnji nove bolnice, 16.02.2018.g. posjetio bolnicu u Bijeljini.

Opširnije

Savjetovalište za dijabetes i zdravu ishranu

 
 
 
 

 

Cjenovnici
VIDEO GALERIJA
Dokumenti
 
 
 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net