Javne nabavke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj
Naziv
Datum objave
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
694/19

O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - tekuće održavanje medicinske opreme

31.01.2019
7221-4-OPP/18

O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Aspiracioni kateteri

31.01.2019.
7221-2-OPP/18

O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Pokrovna i predmetna stakla

31.01.2019.
7221-6-ODU/18

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Resorptivni konac 2

31.01.2019.
7221-3-OPP/18

O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Gastrične sonde

31.01.2019.
7221-5-ODU/18

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – EKG elektrode

31.01.2019.
7221-1-ODU/18

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Lancete za krv, sterilne

31.01.2019.
664/19

O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – automatski hematološki analizator 5 diff sa automatskim semplerom za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

30.01.2019.
558/19

O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za  javnu nabavku roba – video bronhoskop za postojeći video procesor „EPX-2500“ proizvođača „Fujinon“ Japan za potrebe Službe za pulmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

29.01.2019.
7672-3-OPP/18

O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke za Lot 3- Mikrobiološke hemikalije

29.01.2019.
7672-1-2-OPP/18

O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke za Lot 1 – Sanitetski materijal  i Lot 2 - Mikrobiološki potrošni materijal

29.01.2019.
7905/18

O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore BT 3500 i BT 4500 i potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore BT 3500 i BT 4500 koji se nalaze u Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj.

28.01.2019.
7534-ODU/18

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača „BIOMERIEUX“ Francuska koji se nalazi u Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj.

21.01.2019.
7904/18

O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – fako mašina za fako operacije katarakteza potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj.

16.01.2019.
7906/18

O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba –  meka savitljiva IOL sočivaza potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.

16.01.2019.
7903/18

O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za  javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

04.01.2019.

(Klikom na naziv možete pogledati i preuzeti Obavještenje o nabavci)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum objave: 21.05.2019.
Datum objave: 10.04.2019.
Datum objave: 10.04.2019.
Datum objave: 10.04.2019.
Datum objave: 10.04.2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JZU Bolnica "Sveti apostol Luka"

Pop Ljubina bb 74000 Doboj

Odsjek za javne nabavke

Tel/Fax: 053-241-213

Email: javne.nabavke@bolnicadoboj.com

 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net