Javne nabavke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj
Naziv
Datum objave
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
7813-ODU/17

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator “Alegria”, proizvođača “ORGENTEC Diagnostika” Njemačka, za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj

27.12.2017.
7448-2-ODU/17

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 - Reagensi i kontrolni materijal za aparat „Nycocard Reader II“

21.12.2017.
7448-1-ODU/17

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijski analizator BT 3500 i BT 4500

21.12.2017.
7874/17

O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – potrošni medicinski materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

15.12.2017.
7655/17

O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju i patoanatomiju u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj.

14.12.2017.
7813/17

O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Alegria“, proizvođača „ORGENTEC Diagnostika“ Njemačka, za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

13.12.2017.
6830-ODU/17

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača– reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore BT 3500 i BT 4500 koji se nalaze u Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

13.12.2017.
7674/17

O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

8.12.2017.
7652/17

O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka, za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

8.12.2017.
5753-2-ODU/17

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Štampa

7.12.2017.
5753-1-ODU/17

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Toneri i ketridži

6.12.2017.
5753-1/17

O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 1.097,15 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 5753/17 – kancelarijski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol  Luka“ Doboj

6.12.2017.
7448/17

O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba– laboratorijski potrošni materijal, reagensi i kontrolni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.

1.12.2017.

(Klikom na naziv možete pogledati i preuzeti Obavještenje o nabavci)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum objave: 4.12.2017.
Datum objave: 5.10.2017.
Datum objave: 5.10.2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JZU Bolnica "Sveti apostol Luka"

Pop Ljubina bb 74000 Doboj

Odsjek za javne nabavke

Tel/Fax: 053-241-213

Email: javne.nabavke@bolnicadoboj.com

 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net