Vodič o postupku pristupa informacijama u JZU Bolnica Doboj
 
Vodič predstavlja način pristupa informacijama u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, sa obrascem zahtjeva za pristup informacijama
Zakon o zdravstvenom osiguranju
 
Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, način ostvarivanja prava i načela privatnog zdravstvenog osiguranja...
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 
Ovim zakonom uređuje se obezbjeđenje zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite..
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 
Ovim zakonom uređuje se obezbjeđenje zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite..
Statut JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
 
Statut je je osnovni opšti pravni akt Javne zdravstvene ustanove Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Bolnica ,,Sveti apostol Luka'' Doboj
 
Ovim Pravilnikom se utvrđuje organizacija rada, sistematiizacija radnih mjesta, te popis poslova i radnih zadataka sadržanih u radnim mjestima u JZU Bolnica ,,Sveti apostol Luka'' Doboj

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net