Javne nabavke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj
Naziv
Datum objave
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
4024/17

O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – automatski koagulometar za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

21.6.2017.
3330/17

O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke  usluga - sanitarni pregled radnika (2 puta godišnje) JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

16.6.2017.

3330/17

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga sanitarnih pregleda zaposlenih radnika JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj u 2017. i 2018. godini

16.6.2017.

(Klikom na naziv možete pogledati i preuzeti Obavještenje o nabavci)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum objave: 4.12.2017.
Datum objave: 5.10.2017.
Datum objave: 5.10.2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JZU Bolnica "Sveti apostol Luka"

Pop Ljubina bb 74000 Doboj

Odsjek za javne nabavke

Tel/Fax: 053-241-213

Email: javne.nabavke@bolnicadoboj.com

 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net