Akcioni plan za 2016. godinu

Mjera racionalizacije i štednje i mjera ostvarivanja plana poslovanja JZU Bolnice Doboj za 2016. godinu.

Dokumet preuzmite OVDJE.

Bolesti očiju, posebno katarakta su usko grlo u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Siva mrena (katarakta) predstavlja svako zamućenje sočiva oka, što pacijent doživljava najčešće kao postepeno slabljenje vida.
 
Problem katarakte brzo i efikasno riješite u našoj Bolnici
Siva mrena (katarakta) predstavlja svako zamućenje sočiva oka, što pacijent doživljava najčešće kao postepeno slabljenje vida. Najčešća u populaciji je staračka mrena, mada ona može biti i posljedica traume, metaboličkih bolesti (šećerna bolest, galaktozemija), očnih bolesti (uveitis, glaukom), primjene lijekova, dok su rano u životu nastale kongenitalne i juvenilne katarakte veoma rijetke.
 
Digitalizacija
Od oktobra 2014. godine JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” je vjerovatno jedna od rijetkih ustanova u regiji u kojoj je pokrenut projekat digitalizacije arhivirane medicinske dokumentacije..
 
"Medica" informacioni sistem
Program ,,Medica’’ je zamišljen kao aplikacija kojom bi bio obuhvaćen cjelokupan proces liječenja svakog pacijenta  koji  koristi  usluge  Bolnice  Doboj.  Program  je  koncipiran  i  razvijen  pridržavajući  se  pravila o zaštiti...
 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net